TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

Posted on 23 August 2016 by ttisolar  |   Filed under ttisolarroof, ttisolarcell

บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

       ก่อตั้งเมื่อ กันยายน 2556 ได้ให้บริการในด้านงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบบนหลังคา แบบติดตั้งพื้นดินสำหรับ

ระบบออนกริดเพื่อช่วยใช้ในการผลิตไฟฟ้าเสริมให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าในโรงงาน ห้างร้าน โรงเรียน สำนักงานที่ใช้

ไฟฟ้าช่วงกลางวันมากๆ หรือ โครงการขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ เป็นต้น อีกทั้งบริษัทเรายังจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์

เช่น รางอะลูมิเนียมสำหรับจับยึดแผงโซล่าเซลล์ แบบบนหลังคา จำหน่ายแผงโซล่าเซลล์จากโรงงานผู้ผลิตจำหน่าย

อินเวอร์เตอร์แบบออนกริด - ออฟกริด และ แบบไฮบริด จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าระบบโซล่าเซลล์ สายไฟโซล่าเซลล์

รวมถึงเรายังผลิตตู้ควบคุมระบบโซล่าเซลล์อีกด้วย

Read more »

 


        ระบบออฟกริดเรายังให้บริการติดตั้งทั่วประเทศไทย ซึ่งระบบนี้ จะถูกใช้ในสถานที่ หรือเขตที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง เช่นเขต

โรงเรียนตชด. เขตห่างไกลระบบสายส่งการไฟฟ้าทั้งนี้ระบบ เรายังมีระบบผสมผสาร (ระบบไฮบริด)ระบบนี้จะทำหน้าที่

เหมือนระบบออฟกริด แต่ระบบ จะสามารถเลือกให้โซล่าร์เซลล์ทำงานหลับเมื่อไฟในแบตเตอรี่ต่ำระบบจะเลือกไฟของการ

ไฟฟ้ามาใช้งาน ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ เป็นอย่างดี อีกทั้งระบบนี้ยังสามารถสำรองไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้าดับ

ทำหน้าที่เป็น UPS อีกด้วย

 

ผลงานกับทางหน่วยงานรัฐและเอกชน

                              

 

                     

 

                              

 

 

            

 

 

คลิกที่นี้เพื่อเข้าชมผลงานบางส่วนของเรา

วีดีโอตัวอย่างบางส่วนจากเรา

 

 

 

 

 

 

Read more »

Posted on 24 August 2016 by ttisolar  |   Filed under ttisolarroof, ttisolarcell

ภารกิจสร้างความดี

     ตั้งแต่เราได้จัดตั้งบริษัท เราได้จัดโครงการในด้านพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะเป็นการออกติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ให้กับทางโรงเรียน ตชด. หลายๆที่ ที่ผ่านมามีการเดินทางที่ลำบากแต่ เมื่อเราได้เห็นประชาชนในพื้นที่ แล้วรู้สึกมีความสุข

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาใจดี ทุกครั้งที่เราได้ไปทำจะทำให้เรามีความสุขทุกครั้ง ซึ่งสำหรับโครงการ รร.ตชด.

เราได้ทำงานร่วมกับ สมาคมคณาจารย์ ผู้ปกครอง โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ที่จัดตั้งกองทุนมาทุกๆครั้ง

 

     งานในด้านพุธศาสนา เราได้จัดตั้งกองทุน รับบริจาคจากสมาชิกในกลุ่มพลังงาน และ ผู้ใหญ๋ใจดีหลายๆท่าน รวบรวม

เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการจัดสร้างได้อย่างสมบูรณ์

    เราจะเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงของเราท่านทรงงานอย่างหนักมาทั้งชีวิต และเราเพียงส่วนหนึ่งที่จะทำความดีเพื่อพ่อต่อไป

สร้างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนขนาด 1.2 กิโลวัตต์พีค

Read more »

 

   กิจกรรมการทดลองด้านพลังงาน

   กิจกรรม งานทางด้านสังคม

- โครงการปันน้ำใจพี่ให้น้อง

 

Posted on 24 August 2016 by ttisolar  |   Filed under ttisolarroof, ttisolarcell

ข่าวสารพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปใหญ่อันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในเอเชีย

       มธ.เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปใหญ่อันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยในเอเชีย และอันดับ 4 มหาวิทยาลัยของโลก เมื่อ 22 ส.ค.59 โดยตั้งเป้า

ผลิตกำลังไฟฟ้า 15 เมกะวัตต์ ภายในปี 60 พร้อมเตรียมขยายพื้นที่การติดตั้งหลังคาโซลาร์ไปยังศูนย์ต่างๆ ทั้งท่าพระจันทร์ ศูนย์พัทยา และศูนย์ลำปาง ตามลำดับ

เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นประเด็น

สำคัญที่ทั่วโลกตระหนักและร่วมกันหาหนทางแก้ไข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาจึงมีนโยบายมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ยั่งยืน (Sustainable University) โดยมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย อาทิ โครงการไบค์แชร์ริ่งอัตโนมัติ สวนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ร้านกาแฟ

พลังงานแสงอาทิตย์ ธนาคารขยะ การผลิตไบโอแก๊สจากเศษอาหาร เป็นต้น โดยโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่เปิ ดตัวในวันนี้คือโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟ หรือ

"ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร” ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยตั้งเป้าติดตั้งให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 15 เมกะวัตต์ภาย

ในปี 2560

        ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ.กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีสาเหตุสำคัญที่สุด

มาจากการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ฟอสซิล ซึ่งได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซ และน้ำมัน ที่ปล่อยคาร์บอนออกสู่อากาศ อันเป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก และนำมาซึ่งปัญหา

โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะนี้ ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์การใช้ไฟฟ้าของเราทุกครั้งจึงเป็นสาเหตุ

ของปัญหาโลกร้อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด ไม่เกิดคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของสภาวะเรือนกระจก

โดยภายในปี 2559 นี้จะติดตั้งโซลาร์รูฟที่ผลิตไฟฟ้าได้ 6 เมกะวัตต์ และภายในปี 2560 ซึ่งจะติดตั้งได้อีก 9 เมะวัตต์ รวมเป็น 15 เมกะวัตต์

         ผศ.ดร. ปริญญา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด 3 อันดับแรกเป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาคือ Colby

College 30 เมกะวัตต์ Arizona State University 24 เมกะวัตต์ และ University of California 16 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะผลิตได้ 15

เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัย อันดับที่ 4 ของโลก และจะเป็นอันดับ 1 ของเอเชียที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้มหาวิทยาลัย โดยมากกว่า

มหาวิทยาลัย Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ที่เป็นอันดับ 1 ของเอเชียที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ 5 เมกะวัตต์

      “ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใช้ไฟฟ้าปีละประมาณ 70 ล้านหน่วย เฉลี่ยเท่ากับวันละประมาณ 190,000หน่วย ดังนั้น โครงการดังกล่าว

จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละ 75,000 หน่วย ซึ่งถือเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในมหาวิทยาลัยได้ถึง 30-40

เปอร์เซ็นต์”ผศ.ดร. ปริญญา กล่าว

        รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และบริหารศูนย์รังสิต มธ. กล่าวว่า นอกจากการติดตั้งโซลาร์รูฟที่ศูนย์รังสิตแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีแผนงานเตรียมขยายพื้นที่การติดตั้งหลังคาโซลาร์ไปยังศูนย์ต่างๆ ทั้งหมด ได้แก่ ท่าพระจันทร์ ศูนย์พัทยา และศูนย์ลำปาง ตามลำดับ ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้

ด้านพลังงานและความยั่งยืน ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศต่อไป

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมไทยปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ต่อบุคลากรและนักศึกษา ด้วยการยึดมั่นในความเป็นธรรม

การมีจิตสาธารณะ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ให้มีคุณสมบัติผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 สอดรับตามแนวคิด

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง”

 

ขอบคุณที่มา : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000084118

Page 1 of 2 1 2 3 4 »

TTISOLAR PAGES

Contact Us

About the installation of solar systems.
We are provide great care quality security
interests of customers received.

Address: 37/164 M.4 Klong Sam,
                         Klong Luang Pathum Thani 12120
Telephone: 02-8339899
FAX: 02-066-1029
Mobile: 093-7892635
E-mail: diy-solarcell@hotmail.com

 

ติดต่อเราได้ที่ 093-7892635 Line ID : ttisolar